1 juli 2020

De fiets in het mobiliteitsbeleid en de 1,5 metersamenleving

zwaan 4

Tijdens deze digitale bijeenkomst: “De rol van de fiets binnen het Zuid-Hollandse mobiliteitsbeleid in de anderhalvemetersamenleving” hebben we sprekers vanuit de Fietsersbond: Directeur Saskia Kluit komt aan het woord over het opgestelde document Fietsen in de anderhalvemetersamenleving en de Fietsvisie2040, vanuit de provincie Zuid-Holland zal Ronald Haverman spreken over de omgevingsvisie van PZH, het mobiliteitsbeleid en investeringen van de provincie in de fiets. Nadat we deze sprekers aan het woord hebben gelaten, is er ruimte om discussie te voeren en om de verschillende inzichten en plannen bij elkaar te brengen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via door hier te klikken.

Categorieën