Bijeenkomst: Nationaal & Regionaal Toekomstbeeld Fiets

16 december – 19:30

hoofdnet zh

Op donderdag 16 december om 19:30 zal de laatste bijeenkomst voor de provincie Zuid-Holland van 2021 plaatsvinden. Deze staat, als opvolging op de bijeenkomst over acties organiseren op straat, in het teken van het NTF en RTF ZH.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op Hoofdlijnen is in het voorjaar van 2021 vastgesteld, waarmee een eerste indicatie van de enorme opgave in beeld is gebracht om Nederland per fiets veel beter te ontsluiten. Maar wat is de status nu van dit megaproject vanuit Tour de Force? Wat is de inbreng van de Fietsersbond? Hoe verhoudt het NTF zich tot de formatie van een nieuw kabinet?

Wim Bot, nationaal lobbyist van de Fietsersbond brengt je op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen rondom de formatie en het NTF, onder andere de brief die ook de provincie en MRDH hebben ondertekend om het Europees Herstelfonds aan te spreken. Uiteraard is er na de presentatie van Wim ruimte voor discussie en vragen.

Regionaal Toekomstbeeld Fiets

Vervolgens zal Ron van Noortwijk van de provincie toelichting geven op de inzet van Zuid-Holland in de discussie rondom het NTF. Wat is de status van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets? Welke vervolgstappen gaan er in 2022 genomen worden? Wat kunnen afdelingen doen om hier het maximale uit te halen?

Ook na de presentatie van Ron is er weer ruimte voor discussie en vragen.

 

Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden

Geef je hieronder op voor 16 december!

Categorieën

Arjen Klinkenberg

Arjen Klinkenberg

Projectmedewerker FAJ, Routeplanner, Schoolroutes, Zuid-Holland

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit