Regionale subsidie infrastructuur 2022

De regio’s worden jaarlijks door Provincie Zuid-Holland uitgenodigd om infrastructuur projecten ter informatie aan te dragen voor paragraaf 2 van de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM, de opvolger van de voormalige BDU-regeling). Als onderlegger wordt de gebiedsagenda gehanteerd. De voordracht voor subsidie jaargang 2022 en de geactualiseerde gebiedsagenda dienen naar verwachting medio juni 2021 ingediend te zijn bij de provincie.

Het proces

Het indienen van de projectvoorstellen en geactualiseerde tekst voor de gebiedsagenda zullen per regio verschillen, maar uiterlijk eind maart zullen waarschijnlijk binnen alle regio’s deze stukken gereed moeten zijn. De verdeling van subsidie over de projecten en ambtelijke vaststelling van de gebiedsagenda zal naar alle waarschijnlijkheid per regio kort daarna plaatsvinden. Bestuurlijke vaststelling vindt daarna plaats binnen de regio’s. Daarna zal de voordracht ingediend worden bij de provincie.

Het beschikbare bedrag voor 2022 is naar verwachting hetzelfde als vorig jaar.  Nadere instructies over de beschikbare bedragen voor Duurzaam Veilig (categorie slachtoffers) worden per regio vastgesteld. Dit wordt gebruikt om te komen tot een meerjarige projectenlijst voor de regionale gebiedsagenda 2022. Daarbij zijn van belang:

  • Alle paragrafen uit de SRM (en niet enkel paragraaf 2 zoals voorheen), zie voor meer informatie: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@8183/mobiliteit-srm-2017/
  • Koppeling met regionale verkeersdoelen en de samenhang met andere regionale doelen zoals vastgelegd in regionale gebiedsvisies of gebiedsafspraken. Daarnaast kunnen gemeentelijke mobiliteits- of vervoersvisies een onderbouwing geven voor regionale doelen.
  • De lopende trajecten vanuit de provincie voor het gebiedsgericht werken. Deze kunnen wellicht aanknopingspunten bieden.

Wat kan de afdeling doen?

Als afdeling kan je hier natuurlijk actie op ondernemen om jullie inbreng aan te geven bij de provincie. Wij adviseren je daarom om hierover in gesprek te gaan met de gemeente wat er ingediend moet worden en hoe eventuele plannen vanuit de Fietsersbond, of juist steun van de Fietsersbond, hier kunnen helpen om de betreffende gelden binnen te halen. Wees op de hoogte van de acties en gedachten van de gemeenten, en zorg dat zij op de hoogte zijn van jullie input in deze.

Als er hulp nodig is qua procesadvies kan het landelijk bureau van de Fietsersbond hierin ondersteunen, neem dan contact op.

Categorieën

Arjen Klinkenberg

Arjen Klinkenberg

Projectmedewerker FAJ, Routeplanner, Schoolroutes, Zuid-Holland