Provinciale Raad

Alle afdelingen in de provincie Zuid-Holland worden periodiek uitgenodigd om zaken die de provincie en de Fietsersbond aangaan te bespreken.

Zij richt zich op

  • provinciaal (fiets)beleid
  • regionale ontwikkelingen die gemeenteoverstijgend zijn
  • specifieke projecten in Zuid-Holland

Communicatie met provincie

In het provinciaal documentatiesysteem is veel terug te vinden over de wijze waarop de Fietsersbond de afgelopen jaren heeft gereageerd op de plannen en het beleid (zie ook de link).