Openbaar vervoer en de fiets

De fiets vormt een onlosmakkelijk onderdeel van de ov-vervoersketen. Is een van de belangrijkste wijzen waarop ze wordt gevoed.

De provincie heeft voor de verschillende concessies een aparte deel op hun site gereserveerd.

Daarnaast is een Subsidieregeling vastgesteld over o.a. de participatie en de subsidiebedragen voor de fietsparkeerplaatsen.

WVP

Sinds de introductie van de Wet personenvervoer 2000 en de wijze waarop de provincie Zuid-Holland dit heeft ingevuld is de Fietsersbond lid van het consumentenoverleg Zuid-Holland.

pdf ⋅ 365 KB

consumentenparticipatie

Download

Tour de Force

Voor de Tour de Force zijn twee projecten uitgevoerd waarbij de fiets in de keten diende te worden meegenomen. Succesvol was daarbij het traject van de aanbesteding in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Zie daarvoor ook deze link.

PZH-logo_staand_1344x1008_RGB_1.0

Drechtsteden, Molenlanden en Gorichem (DMG vh DAV)

Het openbaar vervoer door de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem o.a. over de… Lees meer