Beleid

De Fietsersbond overlegt regelmatig met ambtenaren en politici over de rol van de fiets in het provinciale beleid. Waar mogelijk bespreken we dit voordat we een officiële reactie zenden.

Binnen de provincie is een aantal organisaties betrokken bij de ontwikkeling van fietsbeleid.

Dit zijn

  • de provincie Zuid-Holland
  • De metropoolregio Rotterdam – Den Haag
  • Rijnland

Hieronder zijn de verschillende documenten opgenomen die een relatie hebben met dit beleid.

Zuid-Holland

Snelfietsnetwerk Zui-Holland
Snelfietsnetwerk Zuid-Holland
pdf ⋅ 616 KB

samen verder fietsen

Uitvoeringsagenda Samen Verder Fietsen

Download

pdf ⋅ 2 MB

Fietsplan provincie Zuid-Holland 2016 – 2025

Download

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Regelmatig wordt overlegd over de ontwikkelingen van de snelfietsroute. Het laatste verslag hierover staat hieronder.

pdf ⋅ 110 KB

Svz Snelfietsroutes MRDH 2019-10-03

Download

kaart MRDH snelfietsroutes
kaart MRDH snelfietsroutes
pdf ⋅ 9 MB

Fiets in de MRDH

Download

pdf ⋅ 14 MB

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

Download

Rijnland

rijnland
pdf ⋅ 2 MB

Rijnland 2020 – 2023

Gebiedsagenda

Download

pdf ⋅ 4 MB

RVVP Midden-Holland

Download

pdf ⋅ 89 KB

Subsidieregeling mobiliteit 2020-2023

Download