Regionale organisaties

Een overzicht van alle organisaties die binnen een deel of de hele provincie actief zijn op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening en gezondheid (niet de landelijke organisaties). Het gaat hieronder alleen om organisaties die met verschillende afdelingen van de Fietsersbond een relatie kunnen hebben.

Overheden

 • Waterschap Hollandse Delta  Beheert 338 km fietspad in Zuid-Holland Zuid.
  • Fietsersbondafdelingen Rotterdam en Drechtsteden.
 • Waterschap Rivierenland Beheert 400 km wegen in Zuid-Holland en Utrecht.
  • Fietsersbondafdelingen Gorinchem en Drechtsteden.
 • MRDH De Metropoolregio Den Haag, Rotterdam, samenwerkingsverband van 23 gemeenten over o.a. verkeer en vervoer.
  • Fietsersbondafdelingen Rotterdam plus regio, Delft, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Westland en Den Haag e.o..
 • Holland Rijnland Samenwerkingsverband van 11 gemeenten in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek en Alpen aan de Rijn.
  • Fietsersbondafdelingen Leiden, Duin- en Bollenstreek en Alphen aan den Rijn.
 • Midden-Holland Samenwerkingsverband van de gemeenten Zuidplas, Bodegraven – Reeuwijk, Gouda en de Krimpenerwaard.
  • Fietsersbondafdelingen Zuidplas en Gouda/Hollands
 • Regionaal investeringsprogramma Een fonds van de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden, MRDH en Rijnland waaruit o.a fietsprojecten worden gefinancierd.
 • Verstedelijkingsalliantie Samenwerking van gemeenten en provincie langs de ‘oude (spoor)lijn’.
  • Fietsersbondafdelingen Leiden, Den Haag e.o., Zoetermeer, Delft, Rotterdam plus regio en de Drechtsteden.
 • Zuid-Holland

Openbaar vervoer

 • RODAV Reizigersoverleg Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem
 • Qbuzz de vervoerder die ook zorg draagt voor de inzet van deelfietsen op de verschillende stations in de Drechtsteden en de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden.
 • Riveer Verdiensten rond Gorinchem, West Betuwe en de Drechtsteden
 • Blue Amigo  Veerdiensten door geheel Zuid-Holland
 • MOVE Hier werken overheden, infrastructurele netwerkbeheerders en vervoerders in samen. Vooral de langs de ‘oude lijn’.
 • Waterbus Veerdiensten in Zuid-Holland Zuid en Rotterdam.
 • Metrocov Reizigersplatform Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Connextion Shutle Rotterdam- Cappelle aan den IJssel en het openbaar vervoer in de gemeente Hoekse Waard.
 • Reizigersoverleg Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee
 • Connextion Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee (tot eind 2023)
 • ROCOV Regionaal overleg consumentenbelangen openbaar vervoer Hollands Midden en Noord.
 • Arriva de vervoeder tot 2023 in Zuid-Holland Noord
kaart_r-net_lijnen
R-net van snelle verbindingen in Zuid-Holland

Recreatie/ natuur

 • Kennisplatform kennisplatform Recreatie, toerisme, landschap en sport van de provincie
 • Biesbosch Een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en in Noord-Brabant en de gemeenten Drimmelen en Altena,
  • Hierbij zijn de afdelingen Langstraat, Drimmelen (NBr) en Drechtsteden van de Fietsersbond aangesloten.
 • NL Delta Het samenwerkingsverband in Zuid-Holland zuid. Noord-Brabant en Gelderland over de samenhang en ontsluiting van de Biesbosch en het Haringvliet.
 • NTFU De Nederlandse Tour Fiets Unie is de koepelorganisatie van fietsverenigingen. In Zuid-Holland zijn twee regio’s. Noord en Zuid.
 • Toproutenetwerk Een ‘knooppunt’ waar diverse bewegwijzerde en onbewegwijzerde fiets- en wandelroutes samen komen.
 • Toeristenvereniging ANWB. Zij stimuleren vooral het recreatief verkeer en vervoer.
 • Zuidhollands Landschap Zij beheren een aantal natuurgebieden, waardoor soms fietsroutes lopen.

Milieu

Bereikbaarheid

 • Rijkswaterstaat Zuid-Holland over de grootste onderhoudsopgave ooit (de bruggen)
 • MIRT verkenning Papendrecht-Gorinchem
 • ways2go over het verbeteren van het bereik en duurzaamheid in Zuid-Holland, per regio zijn er projecten.
 • VNO NCW West het werkgeversplatform in de Randstad. Zij hebben vooral aandacht voor de bereikbaar van de regio.
 • Zuid-Holland Bereikbaar een samenwerking van de gemeenten Rotterdam en Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ProRail, het Havenbedrijf Rotterdam, transport- en logistiekbedrijven, openbaarvervoerorganisaties, werkgevers, bezoekers en bewoners.

Verkeersveiligheid