Linken

Een overzicht van alle organisaties die binnen een deel of de hele provincie actief zijn op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening en gezondheid (niet de landelijke organisaties). Het gaat hieronder alleen om organisaties die met verschillende afdelingen van de Fietsersbond een relatie kunnen hebben.

Overheden

 • Waterschap Hollandse Delta  Beheert 352 km fietspad in Zuid-Holland zuid.
  • Fietsersbondafdelingen Rotterdam en Drechtsteden.
 • Waterschap Rivierenland Beheert 400 km wegen in Zuid-Holland en Utrecht.
  • Fietsersbondafdelingen Gorinchem en Drechtsteden.
 • MRDH De Metropoolregio Den Haag, Rotterdam, samenwerkingsverband van 23 gemeenten over o.a. verkeer en vervoer.
  • Fietsersbondafdelingen Rotterdam plus regio, Delft, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Westland en Den Haag e.o..
 • Holland Rijnland Samenwerkingsverband van 11 gemeenten in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek en Alpen aan de Rijn.
  • Fietsersbondafdelingen Leiden, Haarlem en Alphen aan den Rijn.
 • Bereikbaar Haaglanden en Rijnland een samenwerking van VNO-NCW West,
  Metropoolregio Rotterdam Den Haag, evofenedex, gemeente Den Haag en TLN.

  • Fietsersbondafdelingen Haaglanden, Westland, Delft, Haarlem, Leiden, Duin- en Bollenstreek en Alpen aan de Rijn, Rotterdam plus regio, Schiedam, Vlaardingen.
 • Midden-Holland. Samenwerkingsverband van de gemeenten Zuidplas, Bodegraven – Reeuwijk, Gouda en de Krimpenerwaard.
  • Fietsersbondafdelingen Zuidplas en Gouda/Hollands Midden
 • Regionaal investeringsprogramma Een fonds van de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden, MRDH en Rijnland waaruit o.a fietsprojecten worden gefinancierd
 • Zuid-Holland

Openbaar vervoer

 • RODAV Reizigersoverleg Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem
 • Qbuzz de vervoerder die ook zorg draagt voor de inzet van deelfietsen op de verschillende stations in de Drechtsteden en de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden.
 • Riveer Verdiensten rond Gorinchem, West Betuwe en de Drechtsteden
 • Blue Amigo  Veerdiensten door geheel Zuid-Holland
 • Waterbus Veerdiensten in Zuid-Holland Zuid en Rotterdam.
 • Metrocov Reizigersplatform Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Connextion, Shutle Rotterdam- Cappelle aan den IJssel en het openbaar vervoer in de gemeente Hoekse Waard.
 • Reizigersoverleg Hoekse Waard en Goerree-Overflakkee
 • Connextion, Hoekse Waard en Goerree-Overflakkee (tot eind 2023)
 • ROCOV Regionaal overleg consumentenbelangen openbaar vervoer Hollands Midden en Noord.
 • Arriva de vervoeder tot 2023 in Zuid-Holland Noord
kaart_r-net_lijnen
R-net van snelle verbindingen in Zuid-Holland

Recreatie/ natuur

 • Kennisplatform kennisplatform Recreatie, toerisme, landschap en sport van de provincie
 • NL Delta Het samenwerkingsverband in Zuid-Holland zuid. Noord-Brabant en Gelderland over de samenhang en ontsluiting van de Biesbosch en het Haringvliet.
 • NTFU De Nederlandse Tour Fiets Unie is de koepelorganisatie van fietsverenigingen. In Zuid-Holland zijn twee regio’s. Noord en Zuid.
 • Toproutenetwerk Een ‘knooppunt’ waar diverse bewegwijzerde en onbewegwijzerde fiets- en wandelroutes samen komen.
 • Toeristenvereniging ANWB. Zij stimuleren vooral het recreatief verkeer en vervoer.
 • Zuidhollands Landschap Zij beheren een aantal natuurgebieden, waardoor soms fietsroutes lopen.

Milieu

Bereikbaarheid

 • Rijkswaterstaat Zuid-Holland over de grootste onderhoudsopgave ooit (de bruggen)
 • MIRT verkenning Papendrecht-Gorinchem
 • Bereik Samenwerkingsplatform van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Rotterdam en Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam voor regionale bereikbaarheidsvraagstukken.
 • Samen Bereikbaar. Samenwerkingsverband van werkgevers om de bereikbaarheid te optimaliseren in Zuid-Holland Zuid.
 • De Verkeersonderneming Een samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam om de bereikbaarheid en het mobilteitsgeluk te verbeteren.
 • Way2go over het verbeteren van het bereik en duurzaamheid in Zuid-Holland, per regio zijn er projecten.
 • VNO NCW West het werkgeversplatform in de Randstad. Zij hebben vooral aandacht voor de bereikbaar van de regio.

Verkeersveiligheid