Doorfietsroutes

Een doorfietsroute (soms wel genoemd snelfietsroute of de metroplitane route) is primair bedoeld als alternatief voor automobilisten in filegevoelige gebieden. Zeker met de ontwikkeling van e-bikes en speed pedelecs is dat alternatief steeds aantrekkelijker.

De provincie heeft in 2018 een overzicht laten opstellen voor de toekomstige routes in Zuid-Holland. Deze moeten zorgen voor een dekkend netwerk in de provincie. Hierover is op hun site ook veel informatie beschikbaar.

Ook voor de metropoolregio Den Haag, Rotterdam is ook een netwerk ontwikkeld. Daar worden ze metropolitane routes genoemd.

Bewegwijzering

Snelfietsroutes zijn nog niet bewegwijzerd en als zodanig herkenbaar. Dit heeft te maken met een langdurig verschil van inzicht in de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Meer hierover is op hun site terug te vinden.

pdf ⋅ 8 MB

toekomstagenda

Een onderzoek dat is uitgevoerd door Goudappel Coffeng

Download