Op naar maatwerk voor de fiets 2006

Door de provincie is onderzoek laten doen naar de effectiviteit van het fietsbeleid.

Belangrijkste aanbevelingen zijn:

 1. Zorg dat doelstellingen SMART zijn.
 2. Zorg dat doelstellingen zichtbaar zijn.
 3. Koppel middelen aan maatregelen
 4. Onderzoek het draagvlak.
 5. Heb ook aandacht voor de kwaliteit van de fietspaden.
 6. Vergeet de flankerende maatregelen niet.
 7. Versterk de samenwerking met de regio’s, gemeenten en waterschappen.
 8. Stel prioriteiten.
 9. Zorg voor een voorspoedig verloop van de provinciale processen.
 10. Vergroot de effectiviteit.
 11. Toon het werk van de provincie
pdf ⋅ 654 KB

Fietsplan eindrapport versie 17 okt 2006

Download