Verkiezingen 2019

Door de Fietsersbond zijn alle programma’s van de politieke partijen vergeleken op fietsvriendelijkheid. De uitslag van dit onderzoek is hier terug te lezen.

Zuid-Holland pol part.