Fietsstadverkiezing 2020

De provincie Zuid-Holland kent 52 gemeenten, 2 waterschappen en 6 bestuursorganen die beleid bepalen en soms uitvoeren op het gebied van verkeer, verkeersveiligheid/ mobiliteit. Hier zijn 19 afdelingen van de Fietsersbond actief.

De resultaten van de Fietsstadverkiezing geven een mooie aanleiding om binnen de provincie het beleid (op straat) te vergelijken. En vooral om opvallende punten te benoemen die ervoor kunnen zorgen dat al de gemeenten het voor de fietsers beter gaan doen. Dit zal dan op straat en in de verkiezing van 2022 bekend worden (enquête wordt in de herfst 2021 uitgevoerd).

Top 5 Zuid-Holland

Gemeente8 - 80 BelevingOnderhoudNetwerkInfra-
structuur
Omrijd-
factor
Rotondes50 km
per uur
Stedelijke
dichtheid
totaal
Zoetermeer4.143.84.441.852.853.9
Barendrecht4.13.83.74.23.82.651.953.8
Pijnacker- Nootdorp4
3.83.84.2415253.8
Zoeterwoude3.9`3.944.13.94.252.43.53.9
Papendrecht3.83.73.84.13.8153.253.8
Zuid-Holland gemiddeld3.53.33.43.73.42.24.42.34.33.4

Voor de brongegevens kijk dan op deze plaats

Rotondes

Er zijn vijf gemeenten die volgens het onderzoek de richtlijnen van het CROW en het ministerie over de uitvoering van rotondes nog niet hebben uitgevoerd. Dat zijn Midden Delfland, Alphen a/d Rijn, Teylingen, Sliedrecht, Waddinxveen en Katwijk.

Voor Midden Delfland is dat het verschil tussen de kopgroep en de staart van het peloton. Voor de andere vijf gemeenten zou dat betekenen dat ze tot de middengroep zouden behoren.

Onderhoud

Het onderhoud in drie gemeenten springt er echt uit. Dat zijn Zoeterwoude, Goeree-Overflakkee en Midden Delfland. Wat daaraan kan worden gedaan door andere gemeenten spreekt voor zich.

Infrastuctuur

De Infrastructuur is weer het best op orde in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp gevolgd door Zoeterwoude, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Papendrecht.

Omrijdfactor

De mate van omrijden voor fietsers is altijd een aandachtspunt. Dit wordt vaak veroorzaakt door kleine of grote barrières. Dit kan het gebrek aan kleine doorsteekjes zijn, maar ook een beperkt aantal bruggen viaducten voor fietsers. De afwezigheid hiervan vormt regelmatig een belemmering. Met de grote barrières zijn vaak forse investeringen gemoeid. investeringen die politiek vaak moeilijk zijn te verkopen. Vooral bij de aanleg of optimalisering van doorfietsroutes kan dit worden meegenomen.

Gemeenten waar dit een probleem is zijn Pijnacker-Nootdorp, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Papendrecht, Molenlanden, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Brielle, Hardinxveld-Giessendam, Capelle a.d. IJssel, Dordrecht en Alblasserdam.

Hierover is in 2005 al een rapport verschenen.

50 km-wegen

Snelheidsverschillen tussen verkeersdeelnemers hebben een negatief effect op de subjectieve en objectieve verkeersveiligheid. Wegen binnen de bebouwde kom die (nog steeds) als maximum vijftig km per uur voor automobilisten kennen zouden daarom afgescheiden fietspaden moeten hebben. In de provincie hebben vooral Brielle, Oegstgeest Maassluis en Hillegom dat goed voor elkaar.
Tegelijkertijd valt op dat vooral gemeenten in de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta meer onder de maat scoren. Daar zijn overigens ook veel 60 km-wegen met gemengd verkeer.

8 tot 80

Is een gemeente prettig voor kinderen en ouderen om doorheen te fietsen, dan is het vaak voor iedereen prettig. De blik van ouderen en kinderen verteld veel.
In Zuid-Holland kunnen vooral Gorinchem, Rotterdam, Gouda hierin meters maken. Gemeenten die het hier juist goed in doen zijn Zoetermeer, Goeree-Overflakkee en Barendrecht.

Hierover is door de afdeling Drechtsteden in 2015 een avond over georganiseerd.

Beleving

Een goed gevoel hebben fietsers om te fietsen in Zoetermeer op de voet gevolgd door Goeree-Overflakkee en Zoeterwoude.

Het slechtste gevoel hebben fietsers in Gorinchem gevolgd door Gouda en Leiderdorp.

Hier lijkt een duidelijke relatie te liggen bij de wijze waarop de stad wordt ingericht. Het inrichten van een stad vanuit het concept 8 – 80 kan hier een belangrijke sleutel zijn.

Stedelijke dichtheid

Hoe dichter bebouwd, hoe minder lintbebouwing, hoe eenvoudiger het is om te fietsen. Met dit uitgangspunt zijn in de provincie de 33 gemeente goed ingericht. Ondanks het feit dat er genuanceerd is gekeken naar het verschil tussen en stedelijke en landelijke omgeving vallen Molenlanden, gevolgd door Hoeksche Waard met Nieuwkoop en Goeree-Overflakkee hier in negatieve zin op.

Algemeen

Binnen de provincie zijn grote verschillen te vinden. Verschillen die niet toevallig zijn ontstaan. Dit is voor de Fietsersbond voldoende aanleiding om gemeenten, provincie en waterschappen te stimuleren en te volgen bij het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid met een belangrijke component voor fietsers.

Voor alle resultaten van het onderzoek zie de link.

Categorieën