Obstakels 2005

GESLAAGDE PRESENTATIE FIETSEN ZONDER BARRIÈRES

Op donderdag 14 oktober presenteerde de Fietsersbond Zuid-Holland in het Provinciehuis de brochure Fietsen zonder obstakels. Barrières in Zuid-Holland. Ondanks de staking in het openbaar vervoer waren zo’n twintig statenleden, vrijwilligers van de Fietsersbond en ambtenaren van provincie en Stadsgewest Haaglanden aanwezig.

Wim Bot van de Fietsersbond Zuid-Holland bood het eerste exemplaar van de nota aan aan Jan-Harm Brouwer van de Provincie Zuid-Holland (ambtelijk vervanger van de inmiddels naar de gemeente Den Haag vertrokken gedeputeerde Marnix Norder). Wim zei de brochure met trots te overhandigen en wees op de grote rol van de Zuid-Hollandse vrijwilligers van de Fietsersbond bij het tot stand komen van de brochure. Jan-Harm Brouwer stelde het rapport te zien als het beginpunt van een discussie over barrières.

Daarna leidde Hugo van der Steenhoven (landelijk hoofd Beleid van de Fietsersbond) een discussie over barrières met Jan-Harm Brouwer, Sybrand van Haersma Buma (Tweede-Kamerlid CDA), Wijnand Duyvendak (Tweede-Kamerlid GroenLinks) en William Nederpelt (voorzitter Fietsersbond Zuid-Holland).  Allerlei aspecten die met barrières te maken hebben kwamen aan de orde, zoals:

 • Kleine maar hardnekkige obstakels en in brokjes versplinterd beheer (Van Haersma Buma);
 • Het belang van het denken in ketens en trajecten en van samenwerkingsverbanden als Swingh (Van Haersma Buma/Brouwer);
 • De weigering van ProRail om de Tweede-Kamermotie voor het behoud van ongelijkvloerse overgangen uit te voeren (Duyvendak);
 • De vaak geringe status van fietsers bij het nemen van allerlei beleidsbeslissingen (Nederpelt)
 • De provincie moet altijd met verschillende belangen rekening houden. Het gevaar is dat degene die het hardst roept zijn zin krijgt (Brouwer);
 • Het belang van andere dan fysieke (sociale-financiële-status) barrières (Nederpelt);
 • De inhaalslag die nodig is in het realiseren van grote kunstwerken in Haaglanden om de ambities van het stadsgewest te realiseren (ambtenaren van het stadsgewest);
 • Het ontbreken van aandacht voor fietsvoorzieningen en de financiering daarvan bij grote infrastructuurprojecten van het rijk, zodat het later apart moet worden geregeld (Van Haersma Buma/Duyvendak);
 • Onvoldoende aandacht voor onderhoud van fietspaden bij de provincie en verschil tussen beleid en uitvoering (Jeanet Hubbeling van de Fietsersbond in Westland);
 • De noodzaak om bij het aanleggen van infrastructuur ook te denken aan onderhoud (Brouwer);
 • De gevaren voor fietsers van de provinciale plannen voor het opwaarderen van het onderliggend wegennet (OWN+). Dat kan leiden tot minder oversteekplaatsen en lange wachttijden bij stoplichten. Daarnaast kan dit leiden tot een toename van het autoverkeer in de cirkels binnen het onderliggende wegennet.
 • Het mogelijke belang van het nieuwe Europese instrument van de Strategische Milieubeoordeling, wat kan worden ingezet om de impact van wijzigingen in o.a. de infrastructuur vooraf goed in kaart te brengen, zodat er eerder rekening mee kan worden gehouden (Nederpelt/Brouwer).

Wim Bot was op donderdagochtend 14 oktober te horen op Radio West en kondigde brochure en debat aan. Op vrijdag 15 oktober was Eddie Kips van de Fietsersbond Delft/Haaglanden te zien in een uitvoerig item in het TV-Westnieuws. Eddie fietste met een cameraploeg langs een aantal bekende barrières in Haaglanden.

De brochure Fietsen zonder obstakels is/wordt verspreid onder de vrijwilligers van de Fietsersbond die eraan hebben meegewerkt, de Zuid-Hollandse (onder-)afdelingen, de leden van de statencommissie MKE, ambtenaren van provincie en stadsgewest Haaglanden en de fietscoördinatoren van de deelnemende gemeenten van Haaglanden. Via [email protected] zijn gratis (extra) exemplaren van de brochure te bestellen.

Op 9 december zal in het Regionaal Platform Fiets en DV Infrastructuur Haaglanden aandacht besteden aan de publicatie en in het bijzonder aan barrières in Haaglanden.

 

⋅ 1 MB

Obstakels

Download