Gorinchem

Gedoe met de verlengde F15

HG

Er zijn in de regio Drechtsteden, Gorinchem en Molenlanden twee projecten die de verbindingen tussen de Drechtsteden en Gorinchem moeten verbeteren. Dat zijn de verbreding van de autosnelweg A15 en de geplande aanleg van de doorfietsroute (ook wel snelfietsroute) tussen Sliedrecht en Gorinchem de F15.

Achtergrond

Een verbreding van de A15 zal letterlijk leiden tot een ruimtebeslag aan de flanken van die A15. Het huidige fietspad aan de noordzijde van het Kanaal van Steenenhoek moet daardoor waarschijnlijk worden verplaatst. Tegelijkertijd is er een plan om juist dat fietspad op te waarderen tot doorfietsroute. Twee projecten die elkaar daardoor letterlijk en figuurlijk voor de voeten lopen.

De Fietsersbond is bij beide projecten betrokken en ziet grote financiële risico’s wanneer deze projecten niet in hun samenhang worden gezien. Om die reden hebben de afdelingen Drechtsteden en Gorinchem e.o. een voorstel uitgewerkt dat mindere investeringen vergt, aantrekkelijker is voor fietsers en ook minder financiële risico’s kent.

Dit is hieronder verder toegelicht.

Route door Hardinxveld-Giesendam

HG

Groene route

In plaats van het nieuw aanleggen of verleggen van het fietspad pal ten zuiden van de A15 stellen wij voor het bestaande pad aan de zuidzijde van het Kanaal van Steenenhoek op te waarderen tot snelfietsroute. Dat hoeft (vergeleken met het huidige plan) niet
begrotelijk te zijn bij gebruik van bijvoorbeeld easypath. Dit kan op dit type grond zonder zware fundering worden toegepast. De enige moeilijkheid zien we in het verkrijgen van gebruiksrechten van de grond.
Zwaar voor ons weegt de zo gecreëerde afstand tot de A15, die gezonder en leuker fietsen mogelijk maakt.

Gele route

De gele route vraagt om politieke en maatschappelijke lenigheid en maakt een goede doorfietsroute mogelijk: het realiseren van het deel dat langs het industriegebied over de Rivierdijk loopt is heel goed mogelijk als de nooit gebruikte stoep aan de rivierzijde wordt benut en wanneer ook op dat deel van de Rivierdijk eenrichtingsverkeer voor auto’s wordt ingesteld. Dat levert ongeveer een rijstrookbreedte extra op en maakt zo een volwaardige doorfietsroute mogelijk.

Voor het eenrichtingsverkeer is het noodzakelijk dat het blauwe tracé (de tunnel) voor vrachtauto’s geschikt wordt gemaakt. Deze tunnel onder de A15 moet ook ingrijpend worden aangepast of herbouwd vanwege de verbreding van de snelweg.
Als deze met voorrang in het A15-project wordt gerealiseerd, rekening houdend met de gewenste gevolgen voor fietsers, is de door ons voorgestelde doorfietsroute een reële optie.

De rode delen, (zoals hierboven te zien is) met de zeer hoge voorziene investeringen in combinatie met de verkeersveiligheidsrisico’s, vallen dan weg!

Route Hardinxveld - Gorinchem

In de bovenstaande kaart is het door ons voorgestelde tracé groen aangegeven; het dure (rode) kan vervallen.

Groene deel

Het door ons voorgestelde tracé vergt een kleine investering, omdat ze reeds als doorfietsroute is ingericht. Er zijn dan nog slechts kleine aanpassingen nodig om aan de eisen te voldoen.
Afgezien van een kostenbesparing is een begin-, eindpunt bij de Grote Merwedesluis in Gorinchem praktisch en strategisch beter. Ze kan hier aansluiten LF17 (begint bij de Watertoren) En ze kan hier mooi worden verbonden met de Dalemsedijk, de door fietsers zeer veel bereden weg langs de Waal naar Tiel.
Met een goede extra verbindingsroute kan ze ook nog worden verbonden met het Beatrixziekenhuis. Overigens bleek uit een eerste telling in de spits dat het huidige fietsverkeer vanuit Sliedrecht naar het ziekenhuis nu nog marginaal is.

Het rode deel eist in het voorstel een groot aantal veranderingen aan het bestaande fietswegennet. Die kosten kunnen met ons voorstel worden bespaard. De relatief geringe fietsersstroom van het ziekenhuis kan met de huidige inrichting van het
fietswegennet nog wel worden afgehandeld.

Aansluiting F15- Beneden Merwederoute

In het huidige plan ontbreekt de aansluiting bij de Beneden Merwederoute (F15-west).
De benodigde infrastructuur is vrijwel geheel aanwezig, maar moet nog worden aangepast aan de eisen van een doorfietsroute.
Het kaal starten van de snelfietsroute Sliedrecht – Gorinchem bij het ov-station Sliedrecht, zonder inbedding in het grotere geheel van provinciale doorfietsroutes is een suboptimalisatie of wel gemiste kans.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *