12 november

Snelfietsroutes versterken samenwerking tussen Fietsersbond en provincie

pijlen

‘Voorbeeldlocaties uit de Fietsvisie & snelfietsroutes in Zuid-Holland’. Deze werden besproken op de (online) bijeenkomst die werd georganiseerd door de de provincie Zuid-Holland en de Fietsersbond. Met ruim 25 aanwezigen uit de afdelingen van de Fietsersbond waren er genoeg inzichten en ervaringen. Deze werden dan ook door de medewerkers van de provincie met enthousiasme ontvangen.

De bijeenkomst werd geopend door Arjen Klinkenberg. Na een korte terugblik op de vorige bijeenkomst, werd snel geschakeld naar het thema van deze avond.

Kennis delen over snelfietsroutes, vanuit alle perspectieven en een blik werpen op de praktijk in de provincie: Waar zijn mooie voorbeelden van infrastructuur, weginrichting, bewegwijzering en verlichting te vinden. Waar kunnen anderen nog van leren?

Snelfietsroutes (of doorfietsroutes)

Als je met snelfietsroutes, sinds kort omgedoopt tot doorfietsroutes, aan de slag gaat is het belangrijk om te weten hoe je kennis over de omgeving opdoet. De provincie doet dit door o.a. de afdelingen van de Fietsersbond om input te vragen over fietsinfrastructuur- projecten. Zo is het goed te weten dat afdelingen bij alle aangelegde doorfietsroutes betrokken waren. Ook is het goed dat de provincie in deze Coronatijden duidelijke updates geeft over ontwikkelingen en hierbij de Fietsersbond vaker in de vorm van online-meetings betrekt.

De provincie gaat de komende tijd aan de slag met kennis- en ontwerpcafés waar de Fietsersbond van harte is uitgenodigd om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden. Daarbij ook kijkend naar andere manieren waarop de expertise en de lokale kennis van de Fietsersbond effectief kan worden benut. Een interessante kwestie hier is het betrekken van de bewoners, die aan bijv. nieuwe doorfietsroute wonen: “Wat houdt de verbetering van de fietsroute immers in voor aanliggende huizen/bewoners?” Bewoners hebben veel kennis, zijn een toekomstige gebruiker, hebben een belangrijke stem, en moeten hier dus goed bij worden betrokken.

Bestaat een goede doorfietsroute?

Natuurlijk zijn er richtlijnen waar een doorfietsroute aan moet voldoen. Zijn deze richtlijnen echter altijd voldoende en betekent dit dat het volgen ervan altijd een goede doorfietsroute oplevert? Volgens de aanwezigen niet direct, maar er is wel een aantal punten zeer belangrijk voor de veiligheid en het comfort op de routes, zoals:

  • weinig kruisingen met automobilisten
  • weinig hindernissen en knelpunten (denk aan verkeerslichten)
  • egale bestrating (asfalt)
  • duidelijke en eenduidige bewegwijzering
  • duidelijke kantmarkeringen, het liefst met reflectoren in donkere gebieden
  • geen paaltjes of andere objecten in de weg
  • voorzieningen langs de route, zoals bijvoorbeeld parkeergelegenheden en toiletten.

Voorbeelden Zuid-Holland

Swung

Na de pauze, werd de blik gericht op de Fietsvisie 2040, die op 1 juli ook al aan bod was gekomen. Hierin wordt het toekomstbeeld van de fietser geschetst, met daarbij niet alleen aandacht voor veilige infrastructuur, maar ook comfort, omgang met andere weggebruikers en fietsgeluk. De aanwezigen brachten hier voorbeelden in, van situaties die nu al te vinden zijn in provincie en die een mooie uitdaging zijn om op andere plekken in de provincie te realiseren.

Dit ging van de app Schwung, die bijvoorbeeld in Dordrecht veelvuldig wordt gebruikt, die fietsers vaker voorrang geeft bij verkeerslichten, tot de groeiende aandacht voor 30 kilometer per uur zones in Dordrecht en Rotterdam. Het voorbeeld van oude wegen die gericht op de auto waren en tegenwoordig zijn omgevormd tot mooi, groene kades, waar de verschillende modaliteiten gescheiden zijn en de fietser alle ruimte krijgt. Maar ook de verlegging van een drukke autoweg in Barendrecht, die verlegd is om ruimte te maken voor een tweerichtingsfietspad.

En er was ook aandacht voor de meer innovatieve ideeën, zoals op het gebied van verlichting. Kantmarkering met reflectoren, of duurzame verlichting die effectief werkt op minder druk bereden fietspaden. Al dit soort acties zijn de afgelopen periode uitgevoerd op het nachtnet Fiets in Zoetermeer, waar ook met symbolen op de weg richtingen worden aangegeven en allerlei andere slimme aanpassingen gebruikt worden om het fietsen ’s nachts comfortabeler en (sociaal)veiliger te maken. En ook dit werkt! Jongeren spreken met elkaar af, gebruiken veelvuldig deze routes. Mooie ontwikkelingen die ook in de rest van de provincie de komende jaren hopelijk worden doorontwikkeld.

Aan het einde van de bijeenkomst werd opnieuw geconcludeerd dat deze bijeenkomsten ontzettend belangrijk zijn om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en wensen. De provincie leert van de Fietsersbond, en de afdelingen zijn als eerste op de hoogte van de plannen van de provincie. De komende periode wordt er vanuit het landelijk bureau Fietsersbond een online platform gelanceerd waar afdelingen ruimte krijgen om elkaar te vinden en kennis uit te wisselen. Aanmelden hiervoor kan door een mailtje te sturen naar Arjen Klinkenberg

Het nieuwe fietspad tussen Groot Ammers en Ottoland. O.a. door de provincie gesubsidieerd. Bron: youtu.be

Categorieën

Arjen Klinkenberg

Arjen Klinkenberg

Projectmedewerker FAJ, Routeplanner, Schoolroutes, Zuid-Holland