Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Veel wordt er geschreven over de vermeende schaalsprong. Ook de provincie Zuid-Holland heeft samen met de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag voorstellen verzameld die zijn opgenomen in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Onlangs is daarover door de gezamenlijke provincies en een aantal gemeenten nog een brandbrief over verzonden naar de Tweede Kamer.

Juist in deze tijd, waarin een nieuwe landelijke coalitie wordt gevormd, ambtelijke dossiers worden voorbereid voor de nieuwe te kiezen gemeenteraad in maart 2022, de mogelijk Europese fondsen die beschikbaar worden gesteld in zicht komen is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Dit geldt dus vooral voor de verschillende overheden.

Veel van de financiële regelingen die zijn ontworpen gaan vaak uit van ondersteuning van mogelijke investeringen in fiets(gerelateerd) beleid. Het is daarom belangrijk dat die verschillende overheden (gemeenten, waterschappen, Rijk(swaterstaat) en provincies) daarom middelen beschikbaar houden om snel kansen te verzilveren.

Het gaat alleen al voor de gehele provincie om een benodigde investering tot en met 2027 van ruim 1,3 miljard euro.

provincie

Zuid-Holland

De provincie zorgt voor de provinciale coördinatie voor de Rijnlanden, Hollands Midden en Zuid-Holland Zuid.

Voor Zuid – Holland zijn verschillende plannen goedgekeurd.

Fietsroutes
Verwacht wordt dat er t/m 2027 750 km fietsroutes kan worden aangelegd. Tussen 2027 en 2040 zijn dat nog 580 km.
De investeringen tot 2027 zijn waarschijnlijk bijna 500 miljoen Euro. Tussen 2028 en 2040 wordt nog een investering verwacht van ruim 425 miljoen Euro.

Stallingen

Verwacht wordt dat er t/m 2027 26.000 stallingen kunnen worden aangelegd. Tussen 2027 en 2040 zijn dat nog eens 3.400, terwijl er ook nog 800 vervangen moeten worden.
De investeringen tot 2027 bedragen waarschijnlijk ruim 100 miljoen Euro. Tussen 2028 en 2040 wordt nog een investering verwacht van ruim 5 miljoen Euro.

 

Metropoolregio

In de regio werken de gemeenten Den Haag en Rotterdam met hun omliggende gemeenten samen.

Fietsroutes
Verwacht wordt dat er t/m 2027 590 km fietspad kan worden aangelegd. Tussen 2027 en 2040 is dat nog 210 km.
De investeringen tot 2027 bedragen waarschijnlijk bijna 600 miljoen Euro. Tussen 2028 en 2040 is nog eens ruim 600 miljoen Euro nodig.

Stallingen

Verwacht wordt dat er t/m 2027 ruim 61.000 stallingen kunnen worden aangelegd. Tussen 2027 en 2040 zijn dat er nog eens ruim 30.000.
De investeringen tot 2027 zijn waarschijnlijk bijna 170 miljoen Euro. Tussen 2028 en 2040 is nog eens ruim 140 miljoen Euro nodig.

Metropoolregio Rotterdam Den-Haag.

Bronnen

Categorieën