Papendrecht – Gorinchem

Ook tussen Sliedrecht en Gorinchem worden plannen ontwikkeld om de doorfietsroute aan te leggen. Om ervoor te zorgen dat ze ook echt aansluit bij de Beneden Merwederoute, die eindigt in Papendrecht is ze van ‘Sliedrecht – Gorinchem’ omgedoopt in ‘Papendrecht – Gorinchem’.

Hieronder tref je een informatie aan over de verschillende stadia die zijn of worden doorlopen. Dit wordt in de loop der tijd steeds geactualiseerd.

De Fietsersbondsafdelingen Drechtsteden en Gorinchem/Molenlanden zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de doorfietsroute. Belangrijke punten voor de Fietsersbond zijn hierbij steeds de kwaliteit (uitstraling) en de verkeersveiligheid. Er ligt immers veel industrie aan de verschillende doorgaande fietsroutes. En omdat het gebied relatief smal is ligt een fietsroute al snel langs een niet aantrekkelijke autosnelweg.

Rapport Snelfietsroute Papendrecht - Gorinchem 2020

Er is in 2020 een rapport gepubliceerd over deze route. Dat is hier terug te lezen. Inmiddels is het eindrapport over de mogelijkheden voor de aanleg van een snelle verbinding gepresenteerd.

Dit onderzoek heeft, mede op aandringen van de Fietsersbond, geleid tot een aanvullend onderzoek.

Onderzocht gaat nu worden hoe de fietsverbinding tussen de kruising N3 (Papendrecht) en het begin van de geplande doorfietsroute in Sliedrecht kan worden verbeterd.
Dit is van belang omdat de verbinding met de snelfietsroute (de Beneden Merwederoute) kan worden verbeterd. Niet in het minst omdat het grootste knelpunt op de autosnelweg, de A16, het gedeelte is tussen Papendrecht en Sliedrecht. Daar zouden honderden miljoenen aan worden besteed door de Rijksoverheid.

Groene fietsroute 2020

De provincie wil ook graag dat de biodiversiteit in de provincie toeneemt.

Daarom heeft ze in 2020 ook een plan gepresenteerd opdat de fietsroute tussen Alblasserdam en Gorinchem groener wordt. Rapport.

Verkenning snelle fietsroute Sliedrecht - Gorinchem 2021

Door Goudappel Coffeng is in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar verschillende onderdelen van de route.

Het rapport is van januari 2021

Dat is hier terug te lezen.

Gedeputeerde Vermeulen over de fietsmaatregelen. Bron: youtu.be

Eerste schreden

En nu de verbreding van de A15 voorlopig is opgeschort is de ooit gemaakte koppeling niet meer van belang. Nu zal er door de provincie Zuid-Holland in het kader van zogenaamde mitigrerende maatregelen weer weer verder gegaan worden met het onderzoeken van de mogelijkheden en de realisatie.

Een langdurig proces. En nu zijn de eerste kleine stappen gezet in de daadwerkelijke realisatie van deze doorfietsroute.

Op zaterdag 11 december 2023 is het eerste kleine stukje officieel in gebruik genomen.
Zie verder ook het nieuwsbericht op de site van de afdeling Drechtsteden

Pers