Visie verkeersbeleid Zuid-Holland 2014

De visie en het bijbehorende programma vervangen het Fietsplan 2008 en de Nota operationalisering openbaar vervoer 2007-2010.

Onze kritiek richt zich vooral op juist het ontbreken van visie.

De provincie wil in het volle Zuid-Holland iedereen te vriend houden, terwijl de provincie grotendeels verantwoordelijk is voor verduurzamen, en daarmee verminderen van vervuiling en het ruimtebeslag door de auto in stedelijke gebieden.

In de reactie van de Fietsersbond is gebruik gemaakt van de ervaringen in de Drechtsteden, waar de gemeente Dordrecht fors wil gaan investeren in fietsbeleid en de provincie dit goed zou kunnen ondersteunen.

Bronnen

pdf ⋅ 225 KB

reactie ontwerpvisie ruimte en mobiliteit 2014

Download

pdf ⋅ 1 MB

Fietsplan 2008

Download