Gouda – Rotterdam F20

Er wordt nu gewerkt aan een plan.

Over dit plan is binnen de gemeente Zuidplas veel beroering ontstaan. De door de gemeente gegeven antwoorden op de gestelde vragen staan hier.

De provincie houdt hierover een dossier bij dat hier is in te zien.

Het tracé binnen Gouda is te zien op de gemeentelijke site

Tracé snelfietsroutes Gouda Rotterdam
Tracé snelfietsroutes Gouda Rotterdam

Pers