Alblasserdam – Sliedrecht, Beneden Merwederoute

De Beneden Merwederoute, (ook wel de F15 genoemd) is een netwerk van doorfietssroutes tussen Alblasserdam en Sliedrecht. Er zijn plannen om ze de komende jaren uit te rollen tot Gorinchem.

Oplevering Beneden Merwederoute Bron: youtu.be

Een snelle fietsroute van Sliedrecht naar Alblasserdam langs de A15, met laddersysteem: een tweede poot van de ladder langs de hoofdverkeersader binnen de bebouwde. De twee poten zijn met logische dwarsverbindingen (sporten) aan elkaar verbonden. Tevens een aftakking richting Dordrecht over de Merwedebrug.

De route is in 2018 geopend.

opening Beneden Merwederoute
opening Beneden Merwederoute

Verbindingen

Op verzoek van de Fietsersbond is ook gekeken naar de aansluitingen vanaf de ladder de polder in. Daarbij is de fietsbrug over de A15 die te steile opritten heeft aan de zuidzijde inmiddels aangepast door in een U-bocht de helling te plaatsen, zodat deze minder stijl is. De noordkant moet nog worden aangepast, maar daar wordt over onderhandeld met de grondeigenaren.

De Fietsersbond heeft aandacht gevraagd voor de verlichting langs het project omdat die hetzij ontbrak hetzij geen veilig gevoel gaf. Op dit moment wordt gedacht aan dynamische verlichting langs de A15 en N3 en aan vaste verlichting langs het overige deel.

Voorbereiding

De Fietsersbond en adviesbureau SOAB maten de kwaliteit van de toen toekomstige Beneden Merwederoute, de doorfietssroute tussen Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, het waterschap Rivierenland, de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland.

Het onderzoek was een eerste meting van de huidige situatie: de nulmeting: resultaat

Hightech meetfiets
Op 3 september 2013 fietste Piet van der Linden,  onderzoeker van de Fietsersbond, de route met een hightech meetfiets. Wegvakken en kruispunten werden gefilmd. Verschillende meetapparaten registreerden de wegdekkwaliteit, de gemiddelde snelheid, het oponthoud en geluidshinder. Dit alles bracht het comfort, de directheid en de diverse veiligheidsaspecten van de route in kaart.

Alle onderzoeksresultaten (o.a. van een enquête) werd onder meer gebruikt voor een gerichte fietscampagne die zoveel mogelijk mensen ertoe moet bewegen met de fiets naar het werk te gaan (of ergens anders naar toe). De aanpassingen aan de route moeten er toe leiden dat fietsers in ieder jaargetijde prettig, direct, veilig en snel over deze Beneden Merwederoute kunnen fietsen.