Gouden kansen voor de OV-fiets 2006

De Ov-fiets bied heel veel kansen.

  • Snelle en gemakkelijke huurfiets voor reizigers
  • Uitvoerbaar ketenmobiliteitsbeleid voor de overheid
  • Kansrijk mobiliteitsmanagement voor het bedrijfsleven
  • Waardevolle aanvulling voor openbare vervoerders
  • Rendabele exploitatie voor stallinghouders
  • Milieuvriendelijk, verkeersveilig en ruimte-efficiënt personenvervoer voor de samenleving.

persbericht

JACOBSWOUDE – De provincie Zuid-Holland voelt veel voor een proef met gratis openbaar vervoer op de N207, de provinciale weg tussen Alphen en Schiphol. De Fietsersbond staat niet altijd positief tegenover het aanbieden van gratis openbaar vervoer, maar ziet hier een gouden kans voor de fietser indien aanvullend voor uitgifte van de OV-fiets wordt gezorgd.

“Duurzame ontsluiting van landelijk gebied kan door een snelle buslijn te combineren met de uitgifte van de OV-fiets.” Dit is een van de vele aanbevelingen uit het rapport Gouden kansen voor de OV-fiets in Zuid-Holland  van de Fietsersbond Zuid-Holland. De OV-fiets is de snelle en gemakkelijke huurfiets, die in heel Nederland bij grotere treinstations verkrijgbaar is. Het gouden OV-fietsrapport wordt op 7 juni aangeboden aan de gedeputeerde van Verkeer in de provincie Zuid-Holland, de heer M. Huls. De locatie hiervoor is een bushalte langs de N207.

De provincie heeft een grote verantwoordelijkheid zowel ten aanzien van de kwaliteit van het landelijk gebied als ten aanzien van de economische levensvatbaarheid van kleine kernen. In beide gevallen speelt de toename van de automobiliteit een rol. Deze mobiliteitsvorm zet zowel het culturele landschap als de buslijnen in het dunbevolkte gebied onder zware druk. Zo heeft het lintdorp Rijnsaterwoude na het opheffen van buslijn 197 in 2003 geen eigen busverbinding meer. Per dag maakten zo´n 50 passagiers gebruik van de buslijn. Veel van de reizigers stapten in Leimuiden over op de busverbinding over de provinciale weg naar Alphen of Schiphol. Door toegenomen filedruk wordt verzocht om de weg flink te verbreden.

Als alternatief werkt de provincie Zuid-Holland stelselmatig aan het realiseren van kwalitatief goede fietsenstallingen bij bushaltes langs de provinciale wegen. In Jacobswoude staat hiervan een fraai voorbeeld: veilig, verlicht en goed bereikbaar dankzij de fietstunnel onder de provinciale weg. Door een reis per interliner te combineren met de fiets, wordt de hoge snelheid van de bus gecombineert met de vrijheid van de fiets. Een combinatie die bij het aanbieden van een gratis bus alleen maar aantrekkelijker zal worden.

De Fietsersbond Zuid-Holland vraagt met het aanbieden van het OV-fietsrapport de provincie om langs de N207 een extra inspanning te leveren ten aanzien van de fietsvoorzieningen bij  bushaltes door deze van een OV-fiets te gaan voorzien. Hiermee biedt de provincie zowel de forenzen als de recreanten de mogelijkheid om het landelijk gebied op een duurzame en ontspannen manier te doorkruizen.

⋅ 366 KB

Ov-fiets samenvatting

Download