Brochure Voortgezet fietsen 2007

In Nederland leren de meeste kinderen al op jonge leeftijd fietsen. Ze krijgen hun eerste fiets, volgen verkeerslessen op de basisschool en halen hun verkeersdiploma. Als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, is fietsen leuk en handig: ze hebben hun eigen vervoermiddel!

Fietsen is vanzelfsprekend geworden. Is dat misschien de reden waarom in het voortgezet onderwijs zo weinig aandacht aan het fietsen wordt besteed?

De Fietsersbond vindt dat lang niet alles uit de kast wordt gehaald om fietsen nog leuker, handiger en vooral ook veiliger te maken, en om meer kinderen op de fiets te krijgen.

Daarom hebben we een brochure samengesteld met verschillende thema’s, tips en goede voorbeelden om op school meer aandacht aan fietsen te besteden. De brochure is bedoeld voor docenten, facilitaire medewerkers en directies van VO-scholen, verkeersleerkrachten, schoolbegeleidingsdiensten, maar ook voor gemeenten die zich in willen zetten om hun jongeren veilig op weg te helpen. Dit initiatief wordt ondersteund door het ROV Zuid-Holland.

pdf ⋅ 3 MB

brochure Voortgezet fietsen

Download