Provinciebrede actualisatie Hoofdnet Fiets

De provincie Zuid-Holland heeft zich voorgenomen om het provinciaal hoofdnet voor de fiets te actualiseren. Dit is onder hoge druk tot stand gekomen, voor 21 januari moeten wegbeheerders in Zuid-Holland eventuele wijzigingen/updates/toevoegingen melden bij de provincie.

Afbeelding1

Actualisatie

De provincie wil het Hoofdnet Fiets opnieuw goed in kaart hebben, om te weten of er ontwikkelingen zijn die men op het provinciekantoor over het hoofd ziet. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Het huidige Hoofdnet is opgesteld voornamelijk in 2013 en zowel nieuwe kernen als verstedelijking zijn de voornaamste aanleiding om te herevalueren.

Door de tijdsdruk is er geen uitgebreide inspraak en participatie opgezet, echter worden afdelingen gestimuleerd om toch kritisch te kijken naar het netwerk binnen hun gemeentegrenzen en bij missers/aanscherpingen snel contact op te nemen met de verantwoordelijk ambtenaar bij de gemeente (fiets-/mobiliteit-/verkeersambtenaar).

De deadline voor gemeenten is 21 januari (en daarmee dus ook voor ons als Fietsersbond).

Het huidige hoofdnet fiets is hier te vinden:
Samen Verder Fietsen – Provincie Zuid-Holland
(als pdf en als interactieve kaart)

Uitgangspunten voor utilitaire routes:

  1. Interlokaal: verbindingen tussen twee kernen
  2. Utilitair: verbindt herkomst- en bestemmingsgebieden
  3. Druk: meer dan 500 fietsers per etmaal

Uitgangspunten voor recreatieve routes:

  1. Regionaal: doorgaande lijnen, kenmerkend voor ZH: rivieren en dijkstructuren, overgangen land-water, erfgoedlijnen
  2. Recreatief: aantrekkelijke verbindingen tussen natuur- en recreatiegebieden en tussen steden en buitengebied.
  3. Intensief gebruik op drukke momenten door meerdere groepen recreatieve gebruikers

Mocht daarbij geen respons komen vanuit de gemeente, neem dan contact op met Ross Goorden ([email protected]), die zal contact opnemen met de provinciale fietsambtenaren.

Omgevingsverordening

Daarnaast speelt de discussie op provinciaal niveau om dit vernieuwde Hoofdnet Fiets op te nemen in de Omgevingsverordening, dat betekent dat bij het opstellen van plannen door gemeenten en waterschappen deze routes een sterkere positie hebben. Een soort extra “stokje” achter de deur voor het behouden, verbeteren en aanleggen van fietsroutes.

Hierover volgt later meer informatie.

Categorieën

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit