Mobiliteitshubs voor iedereen! Regio Randstad-Zuid

Bijeenkomst CROW in Den Haag 18 september

Overstap op OV (Zuid-Holland)

Ov-knooppunten vormen een belangrijke schakel in ons toekomstbestendige mobiliteitssysteem. Een integrale aanpak is essentieel bij de ontwikkeling van zo’n knooppunt. Het gaat immers niet enkel en alleen om het kunnen overstappen van de ene vervoerwijze naar de andere, maar juist ook om de combinatie met een aangenaam verblijfsklimaat. Dat verblijven kan gaan om wonen, winkelen maar ook een pakket ophalen of je kind naar de dagopvang brengen. Juist de verknoping van meerdere functies geeft de meerwaarde en verlaagt de overstap van de ene vervoerwijze naar de andere. Om dit mogelijk te maken, heb je dus veel partijen nodig.  Maar hoe organiseer je dit op regionaal en lokaal niveau? Welke disciplines heb je nodig aan tafel en wat zijn goede voorbeelden uit de regio?

De bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! is interessant voor professionals die betrokken zijn bij ov-knooppuntenontwikkeling. De beoogde doelgroep zijn professionals werkzaam bij overheden (vervoerregio’s, Rijk, provincies en gemeenten), vervoerbedrijven en projectontwikkelaars.

 

Geef je hier op en laat het geluid van de Fietsersbond horen bij deze bijeenkomst!
Mobiliteitshubs voor iedereen! Regio Randstad-Zuid | Parkeren (kennisnetwerkparkeren.nl)

Categorieën

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit