Eerste deelprojecten doorfietsroute Gouda – Rotterdam opgeleverd

Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen sneller de fiets in plaats van de auto pakken. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid en het milieu, het draagt ook bij aan de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland. Door verschillende fietsroutes tussen Gouda en Rotterdam te verbeteren ontstaat een comfortabel en veilig alternatief voor de drukke A20 en N210/N219. De eerste deelprojecten zijn inmiddels klaar.

De verbeterde fietspaden zijn straks samen ruim 21 kilometer lang en verbinden Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Op verschillende plekken sluiten de fietspaden aan op OV-haltes, zoals enkele metrohaltes van de RET en de NS-stations Gouda en Rotterdam Centraal. Veel mensen fietsen namelijk tussen deze gemeenten naar hun werk. En veel scholieren gaan in de regio naar school. Zij kunnen straks comfortabel en veiliger naar hun werk en school fietsen.

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Gouda en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan het verbeteren van de fietsroutes. We gaan bestaande fietspaden op onderdelen verbeteren en met elkaar verbinden. Verbeteren houdt bijvoorbeeld in dat we nieuw asfalt aanleggen, het pad verbreden of zorgen voor betere verlichting en voorrang voor fietsers waar dat kan. De Fietsersbond adviseert over de route en de mogelijke verbeteringen. Het Rijk, de gemeenten, de provincie en MRDH betalen gezamenlijk de verbeteringen.

Eerste deelprojecten opgeleverd

Inmiddels zijn de eerste deelprojecten opgeleverd. In Rotterdam is het fietspad bij het Oostplein verbeterd. Fietsers die van de Oostzeedijk naar de Goudse Rijweg fietsen, kunnen nu veilig en comfortabel doorfietsen. Ook is het fietspad vanaf het Oostplein langs de Goudsesingel verbeterd: het fietspad en de wachtruimten voor de verkeerslichten zijn nu veel ruimer en fietsers krijgen vaker en sneller voorrang.

Ook in Gouda zijn de eerste fietspaden verbeterd. De Nachtegaalstraat is ingericht als fietsstraat en bij het oversteken van het Oranjeplein krijgen fietsers nu voorrang. Ook rond het Sluiseiland, waar de doorfietsroute Gouda ‘inkomt’, zijn verbeteringen doorgevoerd. De aansluiting met het Sluiseiland is beter ingericht, de Jakob van Lennepkade is ingericht als fietsstraat en op het kruispunt met de Koningin Wilhelminaweg krijgen fietsers nu voorrang.

Zo worden de eerste verbeteringen in het fietsnetwerk langzaam zichtbaar. In de periode tot 2025 worden nog verschillende andere fietspaden aangepakt in Gouda, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. De gemeente onderzoekt momenteel welke maatregelen zij wil nemen om de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren.

Categorieën