Beweegsubsidie

Tot wel 75% cofinanciering op beweegactiviteiten

1

Onderstaand bericht kwam binnen vanuit de beweeghoek van de provincie.
Mooie kans om subsidie te krijgen voor activiteiten die mensen op de fiets krijgen, die je misschien toch al wilde doen als afdeling!

Gericht op bewegen in de openbare ruimte

De Subsidie Beweegvriendelijke Leefomgeving 2023 is gericht op het bevorderen van het bewegen in openbare ruimte. Deze subsidie is dit jaar voor de tweede maal opengesteld en aanvragen kunnen nog tot en met 30 december worden ingediend, zie de Subsidie Beweegvriendelijke leefomgeving en zie voor de complete subsidieregeling het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2023.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het Digitale Aanvraagformulier met eHerkenning (en eventueel ook in hard copy per post).

Deze subsidie is gericht op het boeken van beweeg- en gezondheidswinst. De maatschappelijke baten van een beweegvriendelijke openbare ruimte zijn echter veel breder (zie bijgaande Twopager ‘Beweegbaten’).

pdf ⋅ 169 KB

Beweegbaten

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 25 KB

Criteria SBLO 2023 def

Download

Vereisten en bedragen

Aanvragen die voldoen aan de formele vereisten in dit besluit zullen worden beoordeeld op bijgaande inhoudelijke criteria (zie bijlage ‘Criteria SBLO 2023’).

Subsidie is mogelijk tot een bedrag van €50.000,-. Voor gemeenten is tot 50% subsidie mogelijk en voor maatschappelijke organisaties tot 75%.

Deze subsidie geldt voor investeringen in het beweegvriendelijker maken van de publiek toegankelijke buitenruimte (dus in de Hardware).

2

Eerder gehonoreerde aanvragen

Om u meer zicht te bieden op welke aanvragen eerder zijn gehonoreerd, hierbij de GS-brief met het overzicht van alle 23 in 2021 gehonoreerde aanvragen (de jaren daarna is er geen aparte GS-brief hierover verschenen, vandaar) en hieronder ter illustratie twee van de eerder gehonoreerde aanvragen.

In iedere gemeente een beweegroute of -rondje …?

Onlangs was de opening van het Rondje Hillegom onder het motto: ‘voor iedereen een rondje’. Dit rondje verbindt met sport- en looproutes de 8 parken en pleinen in deze gemeente met elkaar. Zie voor meer informatie het Plan dat hiervoor is ontwikkeld.

… of een beweegplek, zoals een beweegpark of -plein of open sportpark?

In het kader van het Innovatieprogramma Active Living wordt de beweeg- en gezondheidswinst onderzocht van dit rondje en daarnaast ook onderzoek gedaan naar die winst van het Reewegpark in Dordrecht. Hierbij is een sportveld omgezet in een stadspark dat via een brug verbonden is met de naastgelegen wijk. Dit park maakt onderdeel uit van de Dordwijkzone, deze groenblauwe zone wordt ontwikkeld tot een goed sportief en recreatief doorwaadbaar XXL Stadspark. Naast dit project is ook het Sterrenburgpark dat onderdeel uitmaakt van dit Stadspark vanuit deze beweegsubsidie ondersteund.

Aanvragen voor (investeringen in beweegonderdelen van) kleinere projecten zijn uiteraard ook welkom, als ze maar leiden tot beweeg- en gezondheidswinst! En mocht uw aanvraag deze ronde niet gehonoreerd worden, dan is er volgend jaar naar het zich nu laat aanzien weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen (vermoedelijk weer vanaf 1 maart of 1 april). In het Innovatieprogramma Active Living worden door de Radboud Universiteit en bureau Uum de vanuit deze subsidie ondersteunde aanvragen voor het Rondje Hillegom (in het kader van Healthy Hillegom) en het Reewegpark en Sterrenburgpark in Dordrecht onderzocht op beweeg- en gezondheidswinst.

Categorieën

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit