Open Huis

De nieuwe omgevingswet voor fietsen?

provincie Zuid-Holland

PZH basislogo 2024×672 RGB 1.0

Op donderdagochtend 28 maart 2024 organiseert de provincie een Open Huis. Zij gaan dan graag met belangstellenden in gesprek over de beoogde aanpassingen in hun provinciale Omgevingsbeleid. Deze wordt naar verwachting in 2024 en 2025 doorgevoerd.

Hun Omgevingsbeleid wordt jaarlijks herzien om het actueel en toepasbaar te houden. Voor de herziening van 2024 heeft eind vorig jaar al een internetconsultatie plaatsgevonden.Tussen 23 april – 3 juni 2024 ligt het ontwerp van die herziening ter inzage en kan iedereen hier een zienswijzen op indienen.

Tijdens het Open Huis kun je alvast zien welke aanpassingen zij in 2024 verwachten door te voeren. De voorstellen voor de herziening van 2025 worden op dit moment nog uitgewerkt. Hierover vertellen zij u graag meer tijdens het Open Huis. Zij hopen met de input hun voorstellen voor de aanpassingen in 2025 verder te verbeteren.

Onderwerpen die langskomen zijn bijvoorbeeld de toekomst van het landelijk gebied en de ruimtelijke puzzel over de verdeling van de ruimte in de provincie. Zij hechten veel waarde aan de bijdrage van de Fietsersbond en hun aanwezigheid!

Erbij zijn? Aanmelden kan alvast via onderstaande knop.

Het volledige programma ontvangt je later samen met de officiële uitnodiging van hen.

Categorieën