Bijeenkomst: Fietsacties organiseren op straat

Op 29 juni 2021 was de vorige bijeenkomst met alle afdelingen in Zuid-Holland. Hierbij werd gesproken over recreatieve fietsroutes. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en de inzet van de provincie kwam hierbij onder andere aan bod, mede door een verhaal van Henny Willems.

Nu de dagen weer korter worden en het weer kouder is het seizoen geopend voor het organiseren van acties op straat, Fiets APK, verlichtingsreparatie en andere manieren om met de afdeling zichtbaar te zijn voor de hele gemeente. Op dinsdag 19 oktober om 19:00 vindt via Zoom de bijeenkomst Fietsacties organiseren op straat plaats.

Tijdens deze digitale bijeenkomst behandelen we het organiseren van acties op straat vanuit diverse perspectieven. Met als doel elkaar te inspireren, aanjagen en praktische tips uit te wisselen. Ook voor deze avond is een leuk programma samengesteld:

Na een korte opening zal de politie iets vertellen over welke vormen van fietsverlichting nou eigenlijk wel en niet mogen. Welke trends zijn er eigenlijk te herkennen in alle hippe nieuwe lampjes en wat mag er wel, én wat mag er niet.

Vervolgens zal het ROV toelichten wat voor acties zij organiseren vanuit de landelijke fietsverlichtingsacties en hoe afdelingen daar laagdrempelig bij aan kunnen haken, maar ook wat andersom mogelijk is!

Vanuit de Fietsersbond Drechtsteden zal een beknopte historie van hun acties worden gegeven, wat deed men eerst, hoe pakt men het nu aan en wat levert het allemaal op. Lampjes repareren alleen is het allang niet meer, ook een mogelijkheid om te lobbyen onder de partytent!

Na een pauze volgt een interessante presentatie over innovatie in fietsverlichting en is er ruimte voor discussie en vragen.