weer een kijkje op verkeer

Waterschappen op weg naar 2027

IMG-20151010-WA0000

Bij de vorige verkiezingen is door ons onderzoek gedaan naar de wijze waarop verkeersveiligheid is meegenomen in de programma’s van de verschillende partijen in de wegbeherende waterschappen in Zuid-Holland.

Dat was toen teleurstellend.

Daarom is nu opnieuw gekeken naar de plaats van verkeer in die programma’s.

Waarom

Door waterschap Hollandse Delta wordt ongeveer 1.600 km wegen beheerd (in Dordrecht beheert het waterschap geen wegen).

Het waterschap Rivierenland beheert in het Zuid-Hollandse deel ong. 600 km. Dat is de helft van het aantal km dijken bij hen.

Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard beheert 170 kilometer wegen, 35 kilometer fietspaden en 180 wegbruggen in de Krimpenerwaard.

Veelal gaat het om 60-km-wegen buiten de bebouwde kom, waar vaak veel te hard wordt gereden. In de agrarische gebieden zijn er regelmatig discussies over de onveiligheid van scholieren vanwege de grote landbouwvoertuigen.

Daarbij komt dat de maatschappelijke kosten van verkeersveiligheid gigantisch zijn en zwaar worden onderschat. Dit gaat jaarlijks om meer dan 20 miljard euro (bron SWOV).

Methodiek

Alle 42 programma’s of documenten die de plannen van de partijen gebruiken om zich te profileren in de drie waterschappen zijn beoordeeld.

In eerste instantie is gebruik gemaakt van het beoordelingskader dat voor de provinciale staten is gebruikt. Daar werd op 10 punten getoetst. Niet alles is daarbij voor de waterschappen relevant.

Beoordeling

aandacht-voor-fietsers-in-zuid-holland_-1024×576

Provincie scoort hoog in vergelijking met andere provincies

GroenLinks heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in… Lees meer

In de Hollandse Delta willen veel partijen af van het beheer van de wegen. Is dat het enige punt gelet op verkeer. In de andere waterschappen is dat bij een enkele partij een punt.

Alleen onderhoud is iets dat veel wordt genoemd, m.n. door de partijen in het Waterschap Hollandse Delta. In de andere waterschapen komt dat niet aan de orde.

Alleen de Partij voor de Dieren heeft in de drie waterschappen expliciet aandacht voor het verkeer en wil dat wegen die worden beheerd duurzaam worden ingericht. Hierbij moeten fietsers, voetgangers en openbaar vervoer prioriteit krijgen boven gemotoriseerd verkeer.

Water Natuurlijk heeft in het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard een punt gemaakt van verkeersveiligheid.

“Water Natuurlijk vindt dat het waterschap door moet blijven gaan met het permanent verbeteren van de verkeersveiligheid. Het beheer en onderhoud van de wegen en naastgelegen bermen gebeurt duurzaam en natuurvriendelijk. Door de bermen te verschralen, ontstaan er bloemrijke bermen die minder hoog groeien, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.”

Al met al is dit dus een oproep aan iedereen die verkeer en verkeersveiligheid belangrijk vindt om hiermee aan de slag te gaan zodat het in ieder geval wordt genoemd/ besproken. Nu is het eigenlijk onduidelijk wat men wil…

Categorieën