Van start in Zuid-Holland

Een kort overzicht voor de nieuwe staten- en commissieleden van de provincie Zuid-Holland. Dit opdat zij dit kunnen benutten bij hun werk.

Het provinciale fietsplan ‘Samen verder Fietsen 2016 – 2025’ heeft veel voortgang geboekt. Er is in totaal 30 miljoen euro geïnvesteerd (waarvan 8 miljoen in de laatste twee jaar) in het oplossen van onveilige situaties (met name door het oversteken van provinciale wegen veiliger te maken), het initiëren en vervolgens ondersteunen van de realisatie van doorfietsroutes vier gerealiseerd en vijf in voorbereiding of uitvoering) en het verbeteren en uitbreiden van fietsparkeervoorzieningen bij ov-stations (ongeveer 5.000 plekken). Ook zijn er utilitaire en recreatieve fietsroutes verbeterd of aangelegd.

Het provinciale fietsplan loopt nog tot en met 2025. Tijdens deze looptijd is gepland om op eigen areaal dertien kilometer tegelfietspad te asfalteren en 80 kilometer kantmarkering aan te brengen om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Op drie nieuwe doorfietsroutes worden de eerste verbeteringen gerealiseerd. Er komen nog ongeveer 1.300 fietsparkeerplekken bij ov-stations bij. Daarnaast wordt subsidie verleend aan andere wegbeheerders om fietsveiligheidsknelpunten op te lossen en fietsroutes te verbeteren. Verder loopt nu de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Rijnstreek. Hier kan de fiets een belangrijke complementaire rol leveren.

pdf ⋅ 160 KB

TdF Factsheet PT 2023

Download

Categorieën