Fietsbeleid

Door de provincie is in 2015 nieuw fietsbeleid ontwikkeld. Hier heeft de Fietsersbond actief aan meegewerkt.

Een aantal bronnen vind je hieronder.

pdf ⋅ 747 KB

rollup fietsplan

Download

pdf ⋅ 160 KB

Plan van aanpak agenda Fiets 2016

Download

pdf ⋅ 359 KB

Uitvoeringsagenda samen verder fietsen 2016-2025 geactualiseerd

Download

pdf ⋅ 6 MB

flyer fietsplan Uitvoeringsagenda

Download